محمد مخبریان

کارشناس علوم تربیتی   علوم تربیتی  علوم تربیتی

محمد مخبریان

صادره از شاهرود، متولد 6 دی 1373 ، معلم مقطع ابتدایی، نویسنده و پژوهشگر علوم‌تربیتی

سوابق تحصیلی

وی سه سال اول دوره‌ی ابتدایی را در دبستان ملااحمد نراقی شاهرود و پایه‌های چهارم و پنجم را در مدرسه‌ی حبیب‌بن‌مظاهر سمنان با موفقیت گذراند. سپس مقطع راهنمایی را در مدرسه‌ی شهید باهنر سمنان پشت سر گذاشت و دوره‌ی دبیرستان و پیش‌دانشگاهی را در دبیرستان دکتر علی شریعتی سمنان با موفقیت به اتمام رسانید. پس از شرکت در آزمون سراسری کنکور علوم‌تجربی در سال 92 موفق به قبولی در مقطع کارشناسی پیوسته رشته‌ی علوم‌تربیتی دانشگاه فرهنگیان سمنان شد.

 • May 2006 - Sep 2001

  مقطع ابتدایی 1380 - 1385

  دبستان ملا احمد نراقی شاهرود و حبیب بن مظاهر سمنان
 • Sep 2006 - Jun 2009

  مقطع راهنمایی 1385 - 1388

  راهنمایی شهید باهنر سمنان
 • Sep 2009 - Jun 2013

  مقطع دبیرستان و پیش دانشگاهی 1388- 1392

  دبیرستان دکترعلی شریعتی سمنان
 • Jan 2014 - Aug 2017

  کارشناسی پیوسته علوم تربیتی 1392 - 1396

  دانشگاه فرهنگیان سمنان پردیس شهید رجایی