محمد مخبریان

کارشناس علوم تربیتی   علوم تربیتی  علوم تربیتی

آثار و تألیفات محمد مخبریان

اهم آثار و تألیفات ایشان یک کتاب ، شش مقاله علمی و دو نرم‌افزار به شرح زیر می‌باشد

کتاب مبانی نظری و عملی تولید محتوای الکترونیکی(نرم‌افزار آموزشی)
مخاطب این کتاب، معلمان و دانشجومعلمان مقطع کارشناسی کلیه رشته‌های دانشگاه فرهنگیان و دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد رشته تکنولوژی آموزشی می‌باشد

اپلیکیشن اندروید آیت الکرسی
این اپلیکیشن حاوی متن آیه، ترجمه، شأن نزول، فایل صوتی، هشتاد خواص و فایده و دوازده روش ختم آیت الکرسی می‌باشد

اپلیکیشن اندروید شمس الشموس
این اپلیکیشن حاوی زندگینامه امام رضا علیه السلام، نقشه‌ی راهنمای حرم مطهر، چهل حدیث و داستان از امام و ادعیه موردد نیاز زائران می‌باشد

مقاله‌ی اصول و معیارهای تولید محتوای الکترونیکی(نرم افزار آموزشی) استاندارد، برای معلمان
این مقاله در اسفند 1395، مورد تایید کمیته علمی و داوران دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه جامعهه شناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی تهران قرار گرفت

مقاله‌ی بررسی رابطه عزت نفس و نارساخوانی کودکان 6-12 ساله مقاطع ابتدایی در شهرستان سمنان
این مقاله در اسفند 1395، مورد تایید کمیته علمی و داوران دومین کنگره بین المللی توانمند سازی جامعه در حوزه جامعهه شناسی، علوم تربیتی و مطالعات اجتماعی و فرهنگی تهران قرار گرفت

مقاله‌ی اصول طراحی آموزشی درس هنر، برای معلمان مقطع ابتدایی
این مقاله در اردیبهشت 1396، مورد تایید کمیته علمی و داوران چهارمین کنفرانس جهانی و اولین کنفرانس ملی پژوهش هاییی نوین ایران و جهان در روانشناسی و علوم تربیتی، حقوق و علوم اجتماعی شیراز قرار گرفت

مقاله‌ی نقش خانواده در ازدواج فرزندان
این مقاله در تیر 1396، مورد تایید کمیته علمی و داوران کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مدیریت، حقوق، اقتصاد و علومم انسانی شیراز قرار گرفت

مقاله‌ی مقایسه نظریه پرخاشگری در کودکان تک فرزند و کودکان دارای خواهر و برادر
این مقاله در تیر 1396، مورد تایید کمیته علمی و داوران کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مدیریت، حقوق، اقتصاد و علومم انسانی شیراز قرار گرفت

مقاله‌ی ملاک‌ها و معیارهای مهم در انتخاب رسانه و وسایل آموزشی(وسایل کمک آموزشی)
این مقاله در تیر 1396، مورد تایید کمیته علمی و داوران کنفرانس ملی پژوهش‌های نوین در مدیریت، حقوق، اقتصاد و علومم انسانی شیراز قرار گرفت