محمد مخبریان

کارشناس علوم تربیتی   علوم تربیتی  علوم تربیتی

رزومه کاری و آموزشی

مربی تولید انواع کیف چرم دست‌دوز
آموزش دوخت و دوز انواع کیف چرم به زندانیان شهر سمنان در سال 1393

کار اداری
2 سال فعالیت در واحد فناوری و اطلاعات دانشگاه فرهنگیان سمنان در سال‌های 1393 و 1394

مربی آموزش مهارت‌های هفتگانه کامپیوتر
آموزش مهارت‌های هفتگانه کامپیوتر به دانشجویان دانشگاه فرهنگیان در سال‌های 1394 و 1395

کار اداری
2 سال فعالیت در واحد اداری و مالی دانشگاه فرهنگیان سمنان در سال‌های 1395 و 1396

مدرس ضمن خدمت فرهنگیان استان سمنان
برگزاری کارگاه آموزش تولید محتوای الکترونیکی، برای دانشجویان دانشگاه فرهنگیان سمنان در سال 1396

مدرس ضمن خدمت فرهنگیان شهرستان سمنان
برگزاری کارگاه آموزشی E-Content، برای معلمان مدارس مقاطع مختلف تحصیلی شهرستان سمنان در سال 1396