محمد مخبریان

کارشناس علوم تربیتی   علوم تربیتی  علوم تربیتی

مقاله‌ی طراحی آموزشی درس هنر مقطع ابتدایی

ارسال شده در: ژوئن 16, 2017/  ارسال توسط:  /  بدون دیدگاه
هنر ابتدایی
اصول طراحی آموزشی درس هنر برای معلمان مقطع ابتدایی محمد مخبریان دانشجو کارشناسی علوم تربیتی دانشگاه فرهنگیان سمنان چکیده یکی از اصول برنامه ی درس هنر، خلاقیت است. برنامه ریزان آموزشی بر این باورند که ارائه هر نوع نمونه و الگو، خلاقیت کودکان را محدود می کند. به همین منظور در دوره ی ابتدایی کتاب …
بیشتر